Domovní kotelna

 

Moderní řešení vytápění a TUV

Kaskádová kotelna

Zveme vás na čtvrtý ročník konference Tepny domu

Konference proběhne 26. – 27. března 2020 v Brně, v Kongresovém centru, Hlinky 35. 

Tato konference je věnována technickým zařízením budov – TZB z pohledu jejich bezpečnosti, problematiky technických rozvodů, zdrojů tepla a teplé vody, opatření související se změnami počasí, ale také trendů vývoje standardu bydlení v středně a dlouhodobém časovém horizontu.
I na základě nedávných nešťastných požárů v bytových domech je požární ochrana a bezpečnost stále aktuálním tématem, na které prosloví přednášku Kpt. Ing. Luděk Vrána, odd. stavební prevence HZS JMK, Požární bezpečnost v budovách.

Další přednášky prosloví:

 • Mgr. Pavel Zahradníček, PhD. z ČHMU na téma Dopady přírodních změn na kvalitu bydlení.
 • Ing. Jakub Adamec z Karlovy Univerzity na téma Udržitelný standard bydlení,
 • Ing. Jiří Zerzaň z Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu na téma Měření a regulace energií v bytovém domě.
 • JUDr. Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra na téma Bezpečná lokalita,
 • a další přední odborníci na komunikovanou problematiku.

Ve dvou dnech proběhnou 3 přednáškové bloky věnované tématům:

 • Technická zařízení budov – problematika rozvodů z pohledu udržitelnosti,
 • Bezpečnost bytového domu – technická řešení a lidský přístup,
 • Udržitelný standard bydlení – současnost, blízká a vzdálená budoucnost bytových a nebytových budov.

Podrobný program

Záštitu nad konferencí převzali:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihomoravský kraj, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.
Aktuální informace o letošní konferenci včetně podrobného programu naleznete na www.tepny-domu.eu . Jak probíhaly minulé ročníky, můžete shlédnout ve videu, nebo se podívat na fotoreportáž.


Registrační formulář naleznete >>zde.

Seminář PROBUD Infotherma 2020

Ve dnech 20. – 24. 01. 2020 proběhl další ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Zúčastnili jsme se také oficiálního zahájení této výstavy. V průběhu tohoto zahájení byly oceněny nejlepší exponáty, ale také proběhla diskuze na téma související s výstavou. Zajímavé byly vystoupení všech, kteří v úvodním části vystoupili. Nás však především zaujala informace pana Ing. Tošenovského, člena Evropského parlamentu, který nás informoval o trendech decentralizace zdrojů energií. Ing. Valdman, ředitel SFŽP přinesl zajímavou informaci o směrování podpory státu v oblastech bytových budov. Je jisté, že do popředí postupně nastupuje i problematika chlazení budov v létě a zadržování a využívaní dešťové vody v bytových budovách.

Součástí doprovodného programu celé výstavy jsme organizovali seminář PROBUD Infotherma 2020.

Tento seminář navázal na naši loňskou aktivitu, která byla účastníky, vystavovateli a organizátorem velmi kladně hodnocena. Jsem moc rád, že i letošní seminář byl velmi úspěšný, což potvrdil nárůst posluchačů přihlášených, ale i těch, kteří seminář navštívili přímo z řad návštěvníků.

Akci organizoval Pro náš dům z.s. a Ing. Petr Němec – PeN42

Hlavním partnerem byla společnost Thermona, spol. s r.o.

Partnerem společnost REPROS plus s.r.o.

Z celé akce byl pořízen videozáznam, který naleznete v seznamu videí
PROBUD Infotherma 2020 na našem You tube kanálu.

Všem aktérům a účastníkům děkuji za jejich aktivní přístup.

Číst dál: Seminář PROBUD Infotherma 2020

Seminář v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu FOR ARCH

IMG 20190919 103334

 

 

Realizovali jsme další seminář PROBUD FOR Arch. Proběhl 19. záři 2019 od 10:00 do 13:30 v rámci doprovodného programu 30. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, v sále č. III., na výstavišti Letňany, Beranových 667, Praha.


V rámci semináře zazněla témata:

 • Kotelny pro bytové domy bez nutnosti navýšení fondu oprav a počáteční investice.
 • Vnitřní instalace v bytových domech, praktické možnosti řešení.
 • Prodloužení životnosti oken a dveří pravidelným servisem.
 • Technická řešení minimalizace dopadů klimatických změn v rámci bytových i nebytových budov.

Jednotlivé přednášky jsme pro vás zaznamenali a naleznete je na:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGAssm0du95stygR0ZFxzY3BSWbNv_lNW

Seminář "Udržitelný standard bydlení" se uskuteční v pavilonu A1 ve středu 22. ledna 2020 od 9:30 - 12:30.

Účast na semináři je pro přihlášené zájemce ZDARMA a to včetně jednodenního vstupu na výstavu. Vstupenka vám bude předána v prostoru u pokladen pracovníkem spolku (u roll-upu Pro náš dům).

Seminář realizujeme ve spolupráci se společnostmi:

Thermona, spol. s r.o.
Pro náš dům z.s.

Repros plus s.r.o.

PROGRAM SEMINÁŘE:

09:30 - 09:40 Zahájení semináře

09:40 - 10:40 Plynové kaskádové kotelny - bezpečné zdroje tepla a teplé vody. Financování z úspor.

10:40 - 11:10 Tepelná čerpadla nejen pro bytové domy - čistý zdroj vytápění a teplé vody.

11:10 - 11:30 Požární prevence a bezpečnost, aktuální informace.

11:30 - 12:00 Zodpovědnost statutárního orgánu za technický stav domu.

12:00 - 12:30 Život v bytovém domě po revitalizaci. Rizika a jejich řešení. Změny ve způsobu užívání.

Přihlásit se můžete pomocí registračního formuláře ZDE .


Přejeme všem úspěšný start do roku 2020 a těšíme se na setkání v rámci Infothermy.

Semináře Inspirace pro každý bytový dům

 

Zapsaný spolek Pro náš dům z.s. záhájil další ročník seminářů projektu Jak to dělají jinde, tentokrát s názvem Inspirace pro každý bytový dům.

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Změna termínu vyhrazena. Konkrétní místo konání bude brzy upřesněno. Seminář je pro předem přihlášené účastníky zdarma, včetně vzdělávacích materiálů a drobého občerstvení.  Jedná se o vzdělávací seminář, nikoli o prodejní či výstavní akci. Kapacita sálu je omezena, zajistěte si své místo včas.

 

Jaká témata semináře nabízejí?

 • odpovědnost člena statutárního orgánu, aneb co vše má předseda na triku?
 • nová kotelna neznamená zvýšení vašich nákladů!
 • vstup do domu bezpečný, funkční a hezký
 • čištění a údržba fasády domu
 • komunikace v domě (s vlastníky bytů či družstevníky, s nájemci a sousedy),
 • úspěšná domovní schůze vlastníků či družstevníků,
 • GDPR v kontextu bytového domu,
 • nové trendy financování a dotací pro bytové domy,
 • nejčastější chyby při vyúčtování tepla a teplé vody,
 • další technická opatření budov, která přinášejí úspory.

Více informací naleznete spolu s termíny, místy konání a registračním formulářem na www.pronasdum.cz

Partneři

 

Déle jak 25 let na trhu!

 

Gratulujeme

Doporučujeme

Aktuality

Konference o TZB se uskuteční 26. a 27. 3. 2020 v Kongresovém centru Hlinky 35, Brno

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu. V roce 2017 konferenci navštívilo na 150 zájemců z řad správcovských organizací, státní správy, měst a obcí a také zástupců společenství vlastníků a bytových družstev napříč Českou a Slovenskou republikou.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

plynu

elektrické energie

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu