Domovní kotelna

 

Moderní řešení vytápění a TUV

Kaskádová kotelna

Sdílené kotelny opět ožívají.

Tam, kde výkon jediného kotle nestačí, nastupují kaskádové kotelny, tedy systém zapojení několika kotlů za sebou. Toto řešení nalezne uplatnění všude tam, kde je potřeba vysoký výkon bez výpadků dodávek tepla. Díky propojení menších kotlů je možné plynule regulovat výkon až do 3040 kW. Jak kaskádové kotelny fungují jsme se zeptali Milana Kubíčka, obchodního ředitele firmy Thermona, jejich největšího tuzemského výrobce.

 

Kde všude najdou kaskádové kotelny uplatnění?

Možnosti jejich využití jsou opravdu široké. Máme instalace v bytových domech, hotelech, ale i v úřadech nebo školách. Pokud potřebujete vytápět velkou budovu, nemáte mnoho možností, jak to efektivně zajistit. V případě plynové přípojky je kaskádová kotelna ideální volbou z pohledu bezúdržbovosti a spolehlivosti. Cenově konkurovat může dokonce i dálkovým zdrojům tepla a to zejména díky klesající ceně plynu i technologie kondenzačních kotlů.

 

Jak kaskádová kotelna vlastně funguje?

Princip je v zásadě jednoduchý, jedná se o propojení více menších kotlů do jednoho fungujícího celku. Kotle spolu vzájemně komunikují prostřednictvím speciálních regulátorů, které přijímají informace o aktuálních potřebách tepla, a podle toho kotle spínají či naopak odpojují. Výhodou tohoto řešení v porovnání s jedním velkým kotlem je zejména široký rozsah výkonu, který je k dipozici podle aktuálního odběru tepla nebo teplé vody.

 

A pokud jeden z kotlů přestane fungovat, nevyřadí to celý systém?

Ne, a to je druhá obrovská výhoda. Můžete fungovat prakticky bez odstávek. Pokud má některý z kotlů poruchu, nebo je třeba jej odstavit, ostatní na sebe převezmou část jeho výkonu. Výstupní teplota v systému tak dočasně může o několik stupňů klesnout, ale spotřebitelé to ani nepoznají. Pokud kotel nepracuje, jak má, spustí se automatický diagnostický systém, který informuje servisního technika. K dlouhodobějším výpadkům tak nedochází.

 

te nějakou univerzální sestavu, nebo je kaskádová kotelna instalována zákazníkovi na míru?

Vždy záleží na situaci v místě konkrétní instalace, dá se říci, že každá kaskádová kotelna je originál, sestavený podle potřeb zákazníka. Ale základní stavební prvky jsou většinou stejné, průměrná kotelna má tři až čtyři kotle THERM 45.KD anebo THERM 90.KDA, podle požadovaného výkonu. Jedná se o naše běžně prodávané kotle, které mají minimální prostorovou náročnost, takže se nová kotelna spolehlivě vejde na místo původní a ještě zůstane dostatek místa na akumulační nádrže nebo další technickou místnost. Použití standardních kotlů nám umožňuje snížit celkovou cenu kotelny.

 

 

Kaskádovým kotelnám se věnujete již mnoho let, kam se posunul jejich vývoj?

V technice otopných systémů je kaskádové zapojení plynových kotlů stále inovativní metodou. Přestože princip je v podstatě jednoduchý, za optimálním řešením je mnoho let našeho interního vývoje a testování. Současným trendem je komunikace mezi kotly prostřednictvím nové generace regulací, využití informací o venkovní teplotě pomocí ekvitermních čidel a s tím spojená automatická optimalizace vytápěcího programu.

 

Jsou kaskádové kotelny vhodnější pro starší bytové domy nebo i novostavby?

Kaskády kotlů nacházení využití jak při rekonstrukci starších uhelných kotelen, tak i v případě nových výstav bytových domů. Zde se investorovi i majitelům bytů nabízí šance ušetřit jak na počáteční investici, tak na provozních nákladech.

U starších bytových domů zase dochází často k obtížně řešitelným situacím, kdy je složité zajistit odtah kondenzačních kotlů, které se zde začaly instalovat s vyústěním do společných komínových cest, které na ně ale nebyly připravené. Právě v těchto případech je ideálním řešením společná kotelna, ale to se špatně vysvětluje majitelům bytů, kteří již investovali do nového kotle. Obavy pramení také ze systému vzájemného vyúčtování za odběr tepla a teplé vody ze společné kotelny. Jak jej nastavit, aby byl spravedlivý a nikdo nedotoval sousedy. Naštěstí toto jsme už také schopni díky moderním měřičům v místech odběru zajistit.

 

Rozhovor s panem Milanem Kubíčkem

obchodním ředitelem společnosti Thermona spol. s r.o.

www.thermona.cz

Partneři

 

Déle jak 25 let na trhu!

 

Gratulujeme

Doporučujeme

Aktuality

Konference o TZB se uskuteční 26. a 27. 3. 2020 v Kongresovém centru Hlinky 35, Brno

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu. V roce 2017 konferenci navštívilo na 150 zájemců z řad správcovských organizací, státní správy, měst a obcí a také zástupců společenství vlastníků a bytových družstev napříč Českou a Slovenskou republikou.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

plynu

elektrické energie

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu