Domovní kotelna

 

Moderní řešení vytápění a TUV

Kaskádová kotelna

24. 1. 2019 proběhl seminář PROBUD – Infotherma 2019

Dne 24. 01. 2019 proběhl seminář projektu PROBUD v rámci výstavy Infotherma 2019.

Akci organizoval Pro náš dům z.s. a Ing. Petr Němec – PeN42

Spoluorganizátorem byla společnost Thermona, spol. s r.o.

Semináře se zúčastnilo 39 registrovaných posluchačů a přibližně dalších 25 posluchačů neregistrovaných, kteří posluchárnu navštěvovali v průběhu jednotlivých přednášek.

 

Program semináře

Byl naplněn přesně podle časového harmonogramu.

Velmi potěšující byly reakce posluchačů, kteří se v závěru shodli na potřebnosti akcí tohoto typu.

Poděkování

Hlavním partnerem semináře byla společnost Thermona, spol. s r.o, které děkujeme za podporu, bez které by akci nebylo možné zrealizovat.


V. Hrdlička
M. Kubíček
A. Havelka

Všem účastníkům děkujeme za aktivní přístup.

Partneři

 

Déle jak 25 let na trhu!

 

Gratulujeme

Doporučujeme

Aktuality

Konference o TZB se uskuteční 26. a 27. 3. 2020 v Kongresovém centru Hlinky 35, Brno

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu. V roce 2017 konferenci navštívilo na 150 zájemců z řad správcovských organizací, státní správy, měst a obcí a také zástupců společenství vlastníků a bytových družstev napříč Českou a Slovenskou republikou.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

plynu

elektrické energie

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu