24. 1. 2019 proběhl seminář PROBUD – Infotherma 2019

Dne 24. 01. 2019 proběhl seminář projektu PROBUD v rámci výstavy Infotherma 2019.

Akci organizoval Pro náš dům z.s. a Ing. Petr Němec – PeN42

Spoluorganizátorem byla společnost Thermona, spol. s r.o.

Semináře se zúčastnilo 39 registrovaných posluchačů a přibližně dalších 25 posluchačů neregistrovaných, kteří posluchárnu navštěvovali v průběhu jednotlivých přednášek.

 

Program semináře

Byl naplněn přesně podle časového harmonogramu.

Velmi potěšující byly reakce posluchačů, kteří se v závěru shodli na potřebnosti akcí tohoto typu.

Poděkování

Hlavním partnerem semináře byla společnost Thermona, spol. s r.o, které děkujeme za podporu, bez které by akci nebylo možné zrealizovat.


V. Hrdlička
M. Kubíček
A. Havelka

Všem účastníkům děkujeme za aktivní přístup.