Domovní kotelna

 

Moderní řešení vytápění a TUV

Kaskádová kotelna

Zveme vás na čtvrtý ročník konference Tepny domu

Konference proběhne 26. – 27. března 2020 v Brně, v Kongresovém centru, Hlinky 35. 

Tato konference je věnována technickým zařízením budov – TZB z pohledu jejich bezpečnosti, problematiky technických rozvodů, zdrojů tepla a teplé vody, opatření související se změnami počasí, ale také trendů vývoje standardu bydlení v středně a dlouhodobém časovém horizontu.
I na základě nedávných nešťastných požárů v bytových domech je požární ochrana a bezpečnost stále aktuálním tématem, na které prosloví přednášku Kpt. Ing. Luděk Vrána, odd. stavební prevence HZS JMK, Požární bezpečnost v budovách.

Další přednášky prosloví:

  • Mgr. Pavel Zahradníček, PhD. z ČHMU na téma Dopady přírodních změn na kvalitu bydlení.
  • Ing. Jakub Adamec z Karlovy Univerzity na téma Udržitelný standard bydlení,
  • Ing. Jiří Zerzaň z Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu na téma Měření a regulace energií v bytovém domě.
  • JUDr. Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra na téma Bezpečná lokalita,
  • a další přední odborníci na komunikovanou problematiku.

Ve dvou dnech proběhnou 3 přednáškové bloky věnované tématům:

  • Technická zařízení budov – problematika rozvodů z pohledu udržitelnosti,
  • Bezpečnost bytového domu – technická řešení a lidský přístup,
  • Udržitelný standard bydlení – současnost, blízká a vzdálená budoucnost bytových a nebytových budov.

Podrobný program

Záštitu nad konferencí převzali:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihomoravský kraj, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.
Aktuální informace o letošní konferenci včetně podrobného programu naleznete na www.tepny-domu.eu . Jak probíhaly minulé ročníky, můžete shlédnout ve videu, nebo se podívat na fotoreportáž.


Registrační formulář naleznete >>zde.

Partneři

 

Déle jak 25 let na trhu!

 

Gratulujeme

Doporučujeme

Aktuality

Konference o TZB se uskuteční 26. a 27. 3. 2020 v Kongresovém centru Hlinky 35, Brno

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu. V roce 2017 konferenci navštívilo na 150 zájemců z řad správcovských organizací, státní správy, měst a obcí a také zástupců společenství vlastníků a bytových družstev napříč Českou a Slovenskou republikou.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

plynu

elektrické energie

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu