Domovní kotelna

 

Moderní řešení vytápění a TUV

Kaskádová kotelna

Co je kaskádová kotelna

Kaskádové kotelny


V současné době je hlavně mezi obyvateli bytových domů hodně diskutovaná otázka, jakým způsobem řešit otázku vytápění. Zejména pak v domech, které jsou napojeny na tzv. centrální zdroje tepla. Tyto zdroje byly v minulosti zřizovány jako levná alternativa dodávky tepla. Dnes však jsou ceny tepla z centrálních zdrojů v některých lokalitách neúměrně vysoké. Jako jednou z alternativ pro výrobu tepla v bytových domech a v dalších objektech jsou decentralizované zdroje tepla tzv. kaskádové kotelny od českého výrobce kotlů, společnosti Thermona.
Kaskádové kotelny tvořené kondenzačními kotli THERM a ostatním technickým zařízením představují mimořádně výhodné řešení zdroje tepla a teplé vody pro větší objekty. Krátká doba návratnosti vložené investice, nízké dlouhodobé provozní náklady a úspory ve spotřebě plynu, jsou příležitostí pro potenciální uživatele. Systém kaskádových kotelen s výraznou úsporou nahradí dodávky dálkového tepla nebo staré kotle v domovních kotelnách. Výhodnost takové investice lze dokumentovat na referenční zakázce 11 domovních kotelen pro Stavební bytové družstvo ve Studénce.

 

Vlastní kotelny


Rozhodnutí o zbudování vlastních kotelen bylo reakcí na stále vzrůstající cenu tepla od místního dodavatele. Rozbor cen tepla a struktury spotřeby podle odběrných míst vedl k úvaze o nutnosti o odpojení od centrálního zdroje a výstavbu vlastních kotelen v jednotlivých domech. Technicky se jedná o tzv. kaskádové kotelny složené z kondenzačních kotlů THERM 45 KD. Jednotlivé kaskády byly navrženy podle vypočtených tepelných ztrát jednotlivých objektů, které se pohybovaly v rozmezí 80 – 180 kW, to odpovídá technickému řešení kaskády 2 až 4 kotlů.
Potvrdilo se, že samotná výstavba kotelen nebyla tak náročná časově. Nejnáročnější byla samotná příprava a překonání peripetií se stavebními povoleními na jednotlivé kotelny. Technická etapa realizace zahájená a samozřejmě dokončená do konce roku 2010 znamenala výstavbu 11 kaskádových kotelen. Při celkové investici do domovních kotelen ve výši 8,321 mil. Kč bylo cílem zadavatele ušetřit cca 150 Kč/GJ za vyrobené teplo. V průměru se tak na jeden dům mělo uspořit přes 100 tis. Kč, aby reálná návratnost nepřekročila vypočtených 7,4 roku. V současné době mají tyto kotelny za sebou více než 3 roky bezproblémového provozu a to je již dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možno provést ekonomickou bilanci provozu a zjistit jak vysoké jsou vlastně náklady na výrobu tepla z domovní kotelny.

 

Partneři

 

Déle jak 25 let na trhu!

 

Gratulujeme

Doporučujeme

Aktuality

Konference o TZB se uskuteční 26. a 27. 3. 2020 v Kongresovém centru Hlinky 35, Brno

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu. V roce 2017 konferenci navštívilo na 150 zájemců z řad správcovských organizací, státní správy, měst a obcí a také zástupců společenství vlastníků a bytových družstev napříč Českou a Slovenskou republikou.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

plynu

elektrické energie

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu