Domovní kotelna

 

Moderní řešení vytápění a TUV

Kaskádová kotelna

Kaskádové kotelny snižují cenu za vytápění velkých objektů a bytových domů

Kaskádové kotelny, tedy zapojení více menších kotlů k zajištění vytápění a tepelné-ho komfortu, jsou známé již mnoho let. Díky moderním technologiím je ale možné regulovat jejich výkon plynule od nejmenšího použitého kotle až po plnou instalova-nou kapacitu. Podle výpočtů se sdílená kotelna vyplatí již při instalaci pro 3 a více bytových jednotek.

 Jak fungují kaskádové kotelny

Místo jednoho kotle s velkým výkonem, který musí pracovat jako celek i při spotřebě malého množství tepla, je v kaskádovém řešení v provozu jen tolik kotlů, kolik je jich v daném okamžiku potřeba. "V praxi je prokázáno, že v topné sezóně je v 80 % času kapacita kotle využívána jen na 50 %. V průběhu celé sezóny je podle statistik poten-ciál kotle využit jen na 30 %," uvedl Milan Kubíček, obchodní ředitel firmy Thermona, českého výrobce kotlů a kaskádových kotelen.
Řešení dodávky velkého množství tepla je vhodné řešit soustavou většího počtu elek-tronicky řízených kotlů. Tímto řešením je možné vytvořit soustavu o celkovém výko-nu až 1520 kW, tvořenou 16 kotli. Výkon každého kotle je možné regulovat v rozsahu 25 až 100 %, což u celé soustavy znamená plynulou regulaci v rozsahu 1,6 - 100 % v závislosti na okamžité potřebě dodávky tepla.
Použití více kotlů má výhodu také v tom, že jsou vzájemně zastupitelné, v případě poruchy tak nemůže dojít k výpadku celého systému, ale pouze k dočasnému snížení maximálního výkonu. Na závadu se díky systému diagnostiky většinou velmi rychle přijde a obyvatelé bytového domu ani nemusí krátkodobou poruchu zaznamenat, protože kotel je možné opravit při zachování provozu.

Alternativa k vlastnímu kotli

Jak vyplývá z propočtů serveru TZB-info, v bytových domech je obecně ekonomicky výhodnější vybudovat společnou kotelnu, než instalovat kotel do každého bytu. "U individuálních instalací v bytových domech bývá největší problém s odvodem spalin. Pokud se nejedná o podkrovní byty, může vybudování spalinové cesty celou instalaci nepříjemně prodražit, v některých případech je dokonce nemožné," uvedl Kubíček a dodal: "Při první instalaci plynového kondenzačního kotle je třeba vždy instalovat no-vý odvod spalin z plastu, který je odolný vůči působení kyselého kondenzátu".

Číst dál: Kaskádové kotelny snižují cenu za vytápění velkých objektů a bytových domů 

Přehled povinných revizí kotlů na plyn a pevná paliva

Prehled revizi kotlu
 
 
Pokud vytápíte plynem nebo pevnými palivy, máte zákonnou povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly. Ty se netýkají pouze majitelů elektrokotlů, které jsou konstrukčně jednodušší a neprobíhá v nich žádné spalování. Co vše je třeba udělat, abyste zbytečně neriskovali pokutu nebo bezpečnost, se dozvíte v tomto přehledu.

Kotle na pevná paliva

Nejnovější změna zákona se týká kategorie kotlů na pevná paliva. Podle zákona o ochraně ovzduší musí do konce roku 2016 projít všechny kotle na pevná paliva revizní kontrolou. Tato povinnost se týká všech typů kotlů na pevná paliva a za její nedodržení hrozí úřady pokutou až 50.000 korun. Dále platí povinnost provádět tuto kontrolu pravidelně každé dva roky. Kontrolu musí provést proškolený technik, nejlépe doporučený přímo výrobcem kotle. Protože se revize nově vztahují i na starší typy kotlů, které jim dříve nepodléhaly, museli výrobci zajistit dodatečné proškolení techniků.

I když jsme kotle na pevná paliva přestali vyrábět a dále se zaměřujeme na čistější zdroje vytápění, proškolili jsme techniky i na tento typ kotlů. Zájemci naleznou kontakty na našich webových stránkách nebo jim je sdělíme telefonicky.

dekor

Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti

Číst dál: Přehled povinných revizí kotlů na plyn a pevná paliva

Inteligentní regulátory

 regulator_PT-59


Inteligentní regulátory patří do kategorie komfortní regulace a prostřednictvím OpenTherm komunikace jsou schopny předávat si s kotlem THERM o poznání více informací. Díky komunikačnímu rozhraní (interface) v kotli THERM je možné zpracovávat informace o požadovaném výkonu, na který má kotel hořet, o teplotě na výstupu z kotle, o provozních a poruchových stavech atd. Díky těmto informacím se reguluje výkon kotle dle potřeby a s palivem se nakládá efektivněji.

Více zde

Komunikace regulátoru a kotle THERM probíhá přes dvoužilový vodič prostřednictvím protokolu OpenTherm. Podle toho jsou regulátory této kategorie často nazývány jako OpenTherm regulátory. Jednotky disponují velkým digitálním displejem, přes který probíhá veškerá konfigurace a řízení komfortní teploty v domě, bytě, kanceláři či jiných prostor.

Více informací na www.thermona.cz

Kotel Therm na splátky

 

Trápí vás vysoké náklady za vytápění? Vlastníte starý plynový kotel?

Váš starý kotel už úspornější nebude!

S novým kondenzačním kotlem THERM snížíte náklady na vytápění až o 25%!

Český výrobce kotlů Thermona přináší s vybranými spolupracujícími subjekty nový produkt, který vám umožní výměnu vašeho plynového nebo elektrického kotle bez počáteční investice a maximální zrychlení návratnosti vložených prostředků.

Celý článek Kotel Therm na splátky

Nástěnné elektrické kotle s dotykovým displejem Thermona

Elektrokotle THERM se vyznačují jednoduchou obsluhou. Elektrokotle THERM EL 5, 9 a 14 jsou standardně vybaveny dotykovým displejem. Toto ovládání je velice přívětivé vůči uživateli. Parametry jsou zde zobrazovány slovně a je možno zvolit si z více jazykových mutací. Díky nízkému minimálnímu výkonu a možnosti modulace jsou tyto kotle vhodné pro nízkoenergetické domy.

Dalšími přednostmi elektrických kotlů s dotykovým displejem je velmi tichý provoz díky zvoleným spínacím relé, možnost připojení regulátoru s komunikací OpenTherm+ i možnost ovládání kotle dálkově pomocí SMS zpráv (nutné doplňkové příslušenství). Nechybí ani možnost ohřevu vody v externím zásobníku po doplnění trojcestného ventilu.

Více informací: http://www.thermona.cz/elektrokotle/nastenne-elektrokotle-s-dotykovym-displejem#

Partneři

 

Déle jak 25 let na trhu!

 

Gratulujeme

Doporučujeme

Aktuality

Konference o TZB se uskuteční 26. a 27. 3. 2020 v Kongresovém centru Hlinky 35, Brno

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu. V roce 2017 konferenci navštívilo na 150 zájemců z řad správcovských organizací, státní správy, měst a obcí a také zástupců společenství vlastníků a bytových družstev napříč Českou a Slovenskou republikou.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

plynu

elektrické energie

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu