Domovní kotelna

 

Moderní řešení vytápění a TUV

Kaskádová kotelna

Kotlíková dotace – otázky a odpovědi

Vyměňte Váš starý kotel na pevná paliva za nový kondenzační kotel Thermona a využijte při tom dotaci až 120 000 Kč na nový ekologický kotel ve Vaší domácnosti. Nejčastější otázky a přehledně a srozumitelně zpracované odpovědi najdete v následujícím článku.

 

Čeho se podpora týká?


Kotlíková dotace je určena na finanční podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, který je hlavním zdrojem vytápění. Můžete ji použít na výměnu za podporovaný kondenzační kotel a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Dotaci je možné zároveň využít na instalaci solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, které se instalují společně s novým, podporovaným kondenzačním kotlem.
Lze využít dotaci na výměnu jakéhokoliv kotle na pevná paliva?

Ne. Nelze podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Dotaci rovněž nelze poskytnout na výměnu zdroje tepla, kde byl v minulosti (nejméně od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP).

Číst dále  Kotlíková dotace – otázky a odpovědi 

Partneři

 

Déle jak 25 let na trhu!

 

Gratulujeme

Doporučujeme

Aktuality

Konference o TZB se uskuteční 26. a 27. 3. 2020 v Kongresovém centru Hlinky 35, Brno

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu. V roce 2017 konferenci navštívilo na 150 zájemců z řad správcovských organizací, státní správy, měst a obcí a také zástupců společenství vlastníků a bytových družstev napříč Českou a Slovenskou republikou.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

plynu

elektrické energie

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu